BẢNG GIÁ PHẦN MỀM BẢN QUYỀN CHÍNH HÃNG

/ giá tham khảo, để có giá tốt nhất vui lòng liện hệ TUNGTEK / 08.2021

PHẦN MỀM MICROSOFT

 • WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine | Cấp theo Acc Vĩnh Viễn | Giá 4.300.000 VNĐ

 • Microsoft 365 Business Basic - 12 Months | Cấp theo Acc - 12 tháng | Giá 2.700.000 VNĐ

 • Microsoft 365 Business Standard - 12 Months | Cấp theo Acc - 12 tháng | Giá 900.000 VNĐ

 • Microsoft Office Home & Bussiness 2019 En Apac | Box - Vĩnh viễn | Giá 5.400.000 VNĐ

 • Office Standard 2019 SNGL OLP NL | Acc Lic - Vĩnh viễn | Giá 9.100.000 VNĐ

PHẦN MỀM GOOGLE

 • Google Workspace Business Starter | Acc - 12 tháng | 1.400.000 VNĐ

PHẦN MỀM ANTIVIRUT

 • Kaspersky KSOS 3 for PC + MD + FS SEA 5 – WKS+1-FS 1Y Bs LP | Box - 12 tháng | Giá 2.850.000 VNĐ

 • Kaspersky KIS MD cho 5 Thiết Bị (KL1941MUEFS) | Box - 5 Device - 12 tháng | Giá 924.000 VNĐ

 • Eset eis 1u1y | Box - 1 Device - 12 tháng | Giá 350.000 VNĐ

 • Eset eis 3u1y | Box - 2 Device - 12 tháng | Giá 650.000 VNĐ

PHẦN MỀM CAD

 • AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription | Acc - 12 tháng | Giá 36.000.000 VNĐ

 • AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription | Acc - 12 tháng | Giá 8.500.000 VNĐ

 • enjiCAD Professional Standalone license (Phiên bản 3D - sử dụng vĩnh viễn) | Key - Vĩnh viễn | Giá 17.500.000 VNĐ

 • enjiCAD Standard Standalone license (Phiên bản 2D - sử dụng vĩnh viễn) | Key - Vĩnh viễn | Giá 13.500.000 VNĐ

PHẦN MỀM RENDER

 • 3ds Max 2022 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription | Acc - 12 tháng | Giá 26.000.000 VNĐ

 • V-Ray 5 for 3ds Max Commercial New Perpetual including 01 Render Node | Acc - Vĩnh viễn | Giá 30.000.000 VNĐ

PHẦN MỀM KẾT CẤU

 • Etabs Plus - Standalone license | USB Key - Vĩnh viễn | Giá 122.000.000 VNĐ

   • Etabs Plus Standalone Maintenance - Agreement - 01 year (Bắt buộc mua năm đầu tiên)

     • 12 tháng | Giá 22.000.000 VNĐ

     • Vĩnh viễn - USB Key | Giá 96.000.000 VNĐ

 • SAFE - Standalone license | USB Key - Vĩnh viễn | Giá 96.500.000 VNĐ

   • SAFE Standalone Maintenance - Agreement - 01 year (Bắt buộc mua năm đầu tiên) | Giá 18.450.000 VNĐ

 • SAP2000 v22 Plus - Standalone license | USB Key - Vĩnh viễn | Giá 125.000.000 VNĐ

   • SAP2000 Plus - Standalone Maintenance - Agreement - 12 tháng | Giá 22.000.000 VNĐ

CÁC PHẦN MỀM KHÁC - vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá