#️⃣HASHTAG

Một hệ thống Hashtag Social được tổng hợp và phát triển bởi TUNGTEK & những người bạn.

#️⃣TEKPost

 Chào mừng mọi người đến với haghtag #TEKPost TUNGTEK sắp xếp các bài viết theo thứ tự kèm link chuyễn tiếp qau TEK.TUNGTEK.COM

#TEKPost87 - 😈 Ransomware - Khái niệm, nguyên nhân và tác động | #ITTalks by TUNGTEK

#TEKPost86 - 🛡️Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware Tháng 04.2024 | #TEKPost by TUNGTEK

#️⃣ITTalks

 Chào mừng mọi người đến với haghtag #ITTalks và chúng ta sẽ dạo chơi với những buổi Offline của TUNGTEK & những người bạn IT. Ở đó, chúng ta sẽ thảo luận về các chủ đề liên quan đến công nghệ, bảo mật, quản trị doanh nghiệp.