TUNGTEK Tùng, 07.07.22

TDrive PRO & SME.

TDrive pro

Dịch lưu trữ dữ liệu dành cho cá nhân.

TDrive SME

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho công ty vừa và nhỏ.

quy trình đăng ký tdrive

đăng ký mẫu -> thanh toán -> nhận TDrive

Thủ Thuật & Phần Mềm

Đây là các phần mềm & thủ thuật do chính TUNGTEK viết cho khách hàng tham khảo.

1./ Sử Dụng Google Drive Desktop

TUNGTEK Tùng, 09.10.2021

2./ Map TDrive với RaiDrive

TUNGTEK Tùng, 09.10.2021

3./ Stablebit Cloud Drive

TUNGTEK Tùng, 09.10.2021

4./ Quản lý Cloud với AirExplorer

TUNGTEK Tùng, 29.10.21

5./ Plex Media Center

TUNGTEK Tùng, 09.10.21

8./ Tùng đã dùng 180TB như thế nào ?

7./ Đồng bộ dữ liệu với Cloud Sync trên DSM

8./ Sử dụng TDrive ( Shared Drives ) hiệu quả.

hỗ trợ dịch vụ tdrive

Cảm ơn khách hàng.
TUNGTEK Tùng.

Mọi người vui lòng tham gia nhóm TUNGTEK để theo dõi thêm sản phẩm và đặt câu hỏi hỗ trợ.