Sửa Nguồn Máy Tính

| SỬA NGUỒN MÁY TÍNH |

  • TUNGTEK nhận sửa nguồn máy bàn, máy bộ nhập, nguồn laptop, các nguồn điện sử dụng trong các thiết bị.

  • Liên hệ : 0963509115 - Tùng TUNGTEK

  • #tungteksuanguon #nguonmaybo